CÁC LỄ HỘI TRUYỀN THỐNG

CÁC LỄ HỘI TRUYỀN THỐNG

Ý Nghĩa Đêm Rằm Tháng Tư

Ý Nghĩa Đêm Rằm Tháng Tư Tỳ khưu Hộ Pháp (Dhammarakkhita Bhikkhu) MỤC LỤC 1- Đức Bồ Tát Thái tử Siddhattha đản sinh kiếp chót 10 pháp hạnh ba-la-mật 30 pháp hạnh ba-la-mật Đức Bồ Tát Chánh Đẳng Giác có… Read More ›