CÁC SÁCH LUẬN VÀ VĂN HỌC

CÁC SÁCH LUẬN VÀ VĂN HỌC

TU TẬP TƯ BI HỶ XẢ

TỪ (METTÀ) Những đề mục Thiền kế tiếp các tùy niệm là 4 Phạm trú, tức Từ, Bi, Hỉ và Xả. Trước hết hãy nói về Từ. Một hành giả muốn tu tập đề mục thiền nầy trước hết phải… Read More ›

Niệm 7 Ân Đức Pháp Bảo

Niệm Pháp Một người muốn tu tập đề mục niệm pháp, hãy đi vào độc cư và tưởng niệm những đức tính đặc biệt của Pháp (Luật và kinh tạng cùng chín pháp xuất thế) như sau: “Pháp” được đức… Read More ›

Ý nghĩa ngày Phật Đản

Có những nước Á Châu như nước Srilanca, vàongày Phật Đản không có ai bị đói bụng hết. Tại vì nhà nào cũng để mâm cơm ở trước cửa và bất cứ ai đói bụng cũng đều được mời ăn… Read More ›

Ý Nghĩa Đêm Rằm Tháng Tư

Ý Nghĩa Đêm Rằm Tháng Tư Tỳ khưu Hộ Pháp (Dhammarakkhita Bhikkhu) MỤC LỤC 1- Đức Bồ Tát Thái tử Siddhattha đản sinh kiếp chót 10 pháp hạnh ba-la-mật 30 pháp hạnh ba-la-mật Đức Bồ Tát Chánh Đẳng Giác có… Read More ›