KINH PHÁP CÚ

KINH PHÁP CÚ

15. Phẩm AN LẠC

15. PHẨM AN LẠC (Kinh Pháp Cú) Vietnamese translation by Bhikkhu Thích Minh Châu Sài Gòn, Việt Nam, 1996 (budsas.org) Vui thay, chúng ta sống, Không hận, giữa hận thù! Giữa những người thù hận, Ta sống, không hận thù!… Read More ›

Phẩm VOI (Kinh Pháp Cú)

Phẩm Voi Kinh Pháp Cú Vietnamese translation by Bhikkhu Thích Minh Châu Sài Gòn, Việt Nam, 1996 Ta như voi giữa trận Hứng chịu cung tên rơi, Chịu đựng mọi phỉ báng. Ác giới rất nhiều người. Voi luyện, đưa… Read More ›

Giáo Trình KINH PHÁP CÚ

Tôi đã giữ mãi trong tâm hồn của tôi hình ảnh đức Phật Thích Ca, Ngài đã đản sanh vào trời tháng tư, đầu mùa hạ năm 624 trước Tây lịch. 29 năm sống trong nhung lụa ngai vàng, vợ… Read More ›

Già

1) Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn trú ở Sàvatthi, tại Pubbàràma, trong lâu đài của mẹ Migàra. 2) Lúc bấy giờ, Thế Tôn, vào buổi chiều, từ chỗ độc cư đứng dậy, ngồi sưởi ấm lưng trong… Read More ›