thien

Sống thiền

Bhante Bodhidhamma Trong bài Kinh Đức Phật thuyết giảng lần cuối cùng Đại Níp-bàn, bài Kinh Đức Phật nói về sự thể nhập vào Níp –bàn của mình, có một đoạn đặc biệt nói về chuyển động của thân và… Read More ›

Ba điều bất hạnh

Tỳ kheo Thiện Minh Ba điều bất hạnh  Trong kinh, một hôm Đại đức Ananda gặp Đức Thế Tôn hỏi rằng : Bạch Đức Thế Tôn, bạn hữu là bán phần của phạm hạnh hay là toàn phần của phạm… Read More ›

Tập chú tâm

Trong khi hành thiền bạn thường nghĩ rằng sự ồn ào, tiếng xe chạy, tiếng người nói, hình ảnh bên ngoài là những chướng ngại đến quấy nhiễu bạn khiến bạn phóng tâm, trong khi bạn đang cần sự yên… Read More ›

Học thiền ở Thái Lan

Thích Đồng Tâm dịch Mỗi năm, hàng ngàn người đến Thái Lan không phải để nghỉ mát,du lịch mà để tham gia các khóa tu thiền. Thái Lan đang là quốc gia nổi tiếng trên thế giới về thiền nhằm… Read More ›