tượng Phật

Trả đũa

Lão hành khất vào ngồi trong hiên chùa, bắt đầu bữa ăn xin được trong ngày: ít vắt cơm, muối và… một con cá rô cây. Người gác chùa quan sát bữa ăn, thấy con cá rô cây được đẽo… Read More ›